vroegsignalering, onze aanpak voor sociale wijkteams

vroegsignalering voor sociale wijkteams onze aanpak bureau dadenVroegsignalering is een belangrijke vorm van preventie. Bij deze werkwijze herken je een probleem nog, voordat dit echt een probleem is. Dit is belangrijk, omdat je hiermee erger kan voorkomen. Voor hulpverleners zijn de resultaten bij vroegsignalering vaak niet direct zichtbaar. Toch kan je door op tijd preventie toe te passen je cliënten veel ellende besparen. Daarnaast levert preventie de samenleving uiteindelijk veel geld op.

Vroegsignalering toepassen

Vroegsignalering is niet zo eenvoudig als vaak gedacht wordt. Het is voor hulpverleners vaak een andere manier van werken, omdat je verder moet kijken dan naar de bestaande problemen. Daarnaast moet je voldoende kennis in huis hebben om het ‘probleem’ te herkennen en erkennen. Als je vroegsignalering een vast onderdeel wilt maken van je dienstverlening, dan moet je hier dus serieus aandacht aan besteden.

Om sociale wijkteams hierbij te ondersteunen hebben wij een aanpak ontwikkeld voor sociale wijkteams. Een samenvatting hiervan kunt u terugvinden in ons recept voor vroegsignalering.

Bepaal de onderwerpen

Om vroegsignalering goed toe te kunnen passen moet je voldoende kennis hebben over een onderwerp. In onze aanpak zullen we tegelijkertijd aandacht besteden aan een aantal onderwerpen, om ook echt de diepte in te kunnen gaan is het belangrijk dat je je beperkt tot maximaal 6 onderwerpen. Betrek bij het vaststellen van de onderwerpen de professionals, vrijwilligers en kijk naar de beschikbare cijfers.

Herken, Erken, Leer

Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van professionals om over voldoende kennis te beschikken om hun werk goed te doen. Veel professionals zullen daarom ook wel het een en ander weten van bepaalde onderwerpen, maar om het ook echt te herkennen en erkennen is verdieping in het onderwerp nodig. Bureau Daden kan u hierbij helpen.

Het kost veel tijd als alle hulpverleners allemaal hetzelfde wiel moeten uitvinden. In onze werkwijze  kiezen we daarom voor een brede bijeenkomst met aandacht voor vroegsignalering en de vastgestelde onderwerpen. Wij adviseren wijkteams om bij deze bijeenkomst vrijwilligers en professionals van andere organisaties uit te nodigen. Je kan eventueel afsluiten met een netwerkborrel.

Continuering

In deze fase stel je met het team een werkwijze vast en zorg je ervoor dat vroegsignalering een vast onderdeel wordt van de dienstverlening van het sociale wijkteam. Als de hulpverleners deze onderwerpen voldoende herkennen tijdens de gesprekken, dan wordt het tijd voor uitbreiding van de onderwerpen.

Ondersteuning

Als u vroegsignalering onderdeel wilt laten uitmaken van uw sociale wijkteam, dan is het belangrijk dat u hier werk van maakt. Bureau Daden kan u hiermee verder helpen. Bent u geïnteresseerd in ons aanbod of wilt u een vrijblijvend gesprek, neem dan contact met ons op.