vraaggericht werken, werkt dat?

vraaggericht werken bureau daden foto Evan DennisIk ben nu een paar maanden bezig met mijn bedrijf, Bureau Daden. Een bureau dat zich richt op de verbetering van Sociale Wijkteams.

vraaggericht werken

Toen ik net startte had ik het idee om vraaggericht te werken. Ik besloot om vooraf geen aanbod te maken, maar vooral te denken vanuit de klant. En vervolgens een aanbod op maat te maken. Want zeg nou zelf, in welke branche kan je nou beter vraaggericht werken dan in de hulpverlening?

Helaas toen ik mijn gesprekken ging voeren en ik aangaf dat ik vraaggericht werkte, zag ik bij bijna iedereen de aandacht verslappen. Ik had niet het idee dat iemand aan mij een vraag wilde stellen, hoe hard ik mijn ook best deed.

Daarom ben teruggegaan naar de tekentafel. Ook nu werk ik vraaggericht, maar in beginsel vanuit de vraag van de meerderheid. Uit de rapporten en onderzoeken die ik heb gelezen, mijn eigen ervaringen en de gesprekken die ik heb gevoerd, zijn voor mij een aantal vragen van wijkteams duidelijk naar voren gekomen. Hier heb ik een aanbod op gecreëerd.

Deze producten helpen mij bij het voeren van een gesprek, ik kan mijn aanbod volledig aanpassen op mijn klanten. Maar helemaal vraaggericht werken, werkt niet.

Ik wil hiermee niet zeggen dat vraaggericht werken onmogelijk is. Maar wel dat het een utopie is om te denken dat iedereen zomaar een vraag op tafel kan leggen. Waarschijnlijk is dit een overbodige conclusie en zullen de meeste hulpverleners dit al lang weten.