Praktijkonderzoek sociaal wijkteam -welke kansen zijn er voor verbetering?

praktijk onderzoek sociaal wijkteam

Als wijkteam wil je je cliënten zo goed mogelijk ondersteunen, hier komt veel bij kijken. Je werkt zoveel mogelijk wijkgericht, stelt de klant centraal en maakt gebruik van generalisten en specialisten. Verder doe je aan vroegsignalering, werk je samen met vrijwilligers en doe je nog veel meer!

De politiek heeft vaak een heel duidelijke mening over hoe het werk van wijkteams eruit moet zien en als wijkteam doe je dan ook je best om hieraan te voldoen. Je probeert het vastgestelde beleid zo goed en zo kwaad als het kan uit te voeren.

Om dit te kunnen realiseren, worden de werkprocessen in veel gevallen aangepast op het beleid. Ook worden de medewerkers geïnformeerd over de verwachtingen. Maar hoe weet je nou als wijkteam of het beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zoals dit bedoeld is. En hoe kom je erachter welke ruimte er is voor verbetering en welke kansen je mogelijk laat liggen?

Onderzoek Sociaal Wijkteam

Wilt u weten waar uw wijkteam staat en welke mogelijkheden er zijn voor verbetering, benader ons dan voor een praktijk onderzoek sociaal wijkteam.

In ons onderzoek toetsen we het lopende beleid aan de praktijk. Dit doen we door gesprekken te voeren met de beleidsmakers en managers over het beleid en de verwachtingen.

Vervolgens gaan we in gesprek met de hulpverleners en kijken we in hoeverre hun verwachtingen aansluiten op die van de beleidsmakers en de managers.

Verder kijken we mee met de werkzaamheden van de hulpverleners, hierbij onderzoeken we in hoeverre het beleid in de praktijk ook echt tot uitvoering komt. We kijken verder naar de ruimte die er is voor verbetering en welke kansen je als wijkteam mogelijk laat liggen.

Resultaat van het onderzoek

Na afloop van ons praktijkonderzoek ontvangt u van ons een verslag met de uitslagen van ons onderzoek. Hierin kunt u teruglezen op welke manier het onderzoek heeft plaatsgevonden, de uitkomsten en de aanbevelingen.

Met dit verslag in handen weet u waar nog kansen liggen en op welke manier u deze verder kan oppakken.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod, of wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.