Meer belangrijke onderwerpen voor sociale wijkteams

dit-moet-je-weten-eenzaamheid

In onze blog: Op deze onderwerpen moet je als sociaalteam beleid hebben, beschrijven we hoe belangrijk het is om als wijkteam beleid te maken voor: mantelzorg, laaggeletterdheid en huiselijk geweld.

Eenzaamheid, mensen met een laag IQ en minima zijn echter drie andere belangrijke onderwerpen, waar medewerkers van sociale wijkteams kennis van moeten hebben. Vaak wordt van hulpverleners verwacht dat zij zelf op zoek gaan naar deze informatie. Maar is het niet veel effectiever als je deze kennis gezamenlijk opdoet?

Als iedereen binnen het sociale wijkteam voldoende op de hoogte is van onderstaande problematiek, dan kan je als wijkteam betere hulpverlening aanbieden.

Minima

In Nederland heeft 45% van de huishoudens moeite met rondkomen. Als hulpverlener kom je dus regelmatig mensen tegen die hier tegenaanlopen. Als je op de hoogte bent van de verschillende regelingen, dan kan je mensen mogelijk verder helpen.

Het is belangrijk om te weten voor welke belastingtoeslagen, uitkeringen en aanvullende regelingen mensen in aanmerking kunnen komen. Ook moet je mensen kunnen doorverwijzen naar schuldhulpverlening of de voedselbank. Verder is het belangrijk om te weten hoe het minimabeleid van de gemeente eruitziet.

Minimaregelingen kunnen per gemeente verschillen en zijn bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn bijvoorbeeld: dieetkosten of extra kosten bij ziekte, vergoeding voor een kapotte wasmachine, een computer voor schoolgaande kinderen, sport of andere activiteiten en de ouderbijdrage voor school.

Minima kunnen hier bijzondere bijstand voor aanvragen of kunnen gebruik maken van een minimaregeling. Als iemand een te hoog inkomen heeft, maar wel veel bijzondere kosten. Dan kan het dat door hij door het toepassen van een draagkrachtberekening alsnog in aanmerking komt voor bijvoorbeeld bijzondere bijstand.  

Eenzaamheid

Ruim 1 miljoen van de volwassenen voelt zich sterk eenzaam, dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk dat eenzaamheid herkend en besproken wordt. Vraag in een gesprek met een klant daarom altijd naar het netwerk. Zijn er vrienden en kennissen aanwezig en hoe brengt iemand de dag door.

Als je vermoedt dat iemand eenzaam is, bespreek dit dan en verwijs iemand desgewenst door naar de juiste instantie. Kijk hiervoor bij je gemeente welk beleid er is of stel hier als wijkteam beleid voor vast.

Mensen met een laag IQ

Ongeveer 13% van de Nederlanders heeft een laag IQ, dat wil zeggen dat ze qua niveau minimaal zwakbegaafd zijn.  Vaak hebben ze moeite met het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Ook hebben ze vaak problemen met hun gedrag en kunnen ze last hebben van stemmingswisselingen.

Als je als hulpverlener iemand tegenkomt met een laag IQ is het belangrijk om je te beseffen dat het voor hen niet altijd vanzelfsprekend is om bepaalde opdrachten uit te voeren of zich aan afspraken te houden. Vaak is het voor het slagen van de hulpverlening noodzakelijk om binnen je hulptraject iemand van de omgeving te betrekken, bijvoorbeeld een mantelzorger of een begeleider.

Twijfel je of iemand zwakbegaafd is, overleg met iemand van MEE, zij kunnen je vaak verder helpen.

Vervolg

Vanwege de omvang van de problematiek van bovenstaande onderwerpen, is het aan te raden dat het wijkteam deze problematiek eigen maakt, zodat je waar nodig de juiste preventieve maatregelen kan nemen.

Wil je hier als wijkteam ondersteuning bij, neem dan nu vrijblijvend contact op met bureau daden.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *