Op deze onderwerpen moet je als sociaal team beleid hebben

mantelzorgers laaggeletterdheid huiselijkgeweld sociale wijkteams bureaudaden

Van sociale (wijk)teams wordt verwacht dat ze integraal werken, alleen naar de hulpvraag kijken is dus niet meer voldoende. Om een klant goed te kunnen helpen is het belangrijk dat je als hulpverlener binnen een sociaal (wijk)team bepaalde problematiek kan herkennen. Dit kan echter alleen als je voldoende op de hoogte bent van dit onderwerp.

Problematiek kan per wijk en discipline verschillen. Toch komen bepaalde problemen zo vaak voor, dat je hier als hulpverlener regelmatig mee te maken krijgt. Het is daarom belangrijk dat je voldoende kennis hebt van onderstaande onderwerpen:

Mantelzorgers

Met de nieuwe Wmo zijn termen als eigen kracht en zelfredzaamheid steeds gebruikelijker geworden. Dit komt er op neer dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Momenteel is 1 op de 3 mensen in Nederland mantelzorger. 1 op de 10 van deze mantelzorgers geeft aan zwaar belast te zijn.

Veel mantelzorgers vinden het belangrijk dat ze erkenning krijgen voor hun harde werk. Als hulpverlener is het dan ook belangrijk dat je ook oog hebt voor de persoon die naast je klant zit. Bekijk welke rol de mantelzorger kan nemen in het hulpverlenersplan en vraag hoe hij/zij de taak van mantelzorger ervaart. Als het nodig is nodig je de mantelzorger een keer uit voor een één op één gesprek of verwijs je hem/haar door naar iemand die gespecialiseerd is in mantelzorgondersteuning. In veel gemeenten worden mantelzorgers geregistreerd, hierdoor kunnen ze meedoen aan de dag van de mantelzorg of in aanmerking kunnen komen voor een mantelzorgcompliment.

Laaggeletterdheid

Ongeveer 1 op de 10 mensen is laaggeletterd, dit betekent dat ze niet goed kunnen lezen en schrijven. Veel laaggeletterden schamen zich hier voor en hebben slimme trucs bedacht om hun laaggeletterdheid te verbergen. Wees daarom alert als iemand een formulier niet of nauwelijks heeft ingevuld of aan jou vraagt om dit formulier in te vullen. Het is ook belangrijk om te weten dat lezen en schrijven iets is dat je afleert. Mensen die in Nederland op school hebben gezeten en na school ‘taalarm’ kunnen daarom ook laaggeletterd zijn. Als je vermoed dat iemand laaggeletterd is, bespreek dit dan en geef informatie over mogelijke ondersteuning. In veel gemeente is het mogelijk om een gratis cursus lezen en schrijven te volgen.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand in huiselijke- of familiekring. Het betreft zowel fysiek-, psychisch- en seksueel geweld. Denk hierbij onder meer aan: kindermishandeling, partnermishandeling, geweld door een mantelzorger of verwaarlozing.  

Sinds een aantal jaar is er de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met een meldcode, dit geld ook voor het wijkteam. Als het goed is weet je als hulpverlener dus wat je moet doen als je deze problematiek tegenkomt. Weet je dit niet, vraag hier dan naar of stel met elkaar een meldcode vast.

Vervolg

Vanwege de omvang van bovenstaande problematiek, is het aan te raden dat wijkteams beleid hebben over hoe om te gaan met deze problematiek.

Wil je als Sociaal Wijkteam ondersteuning bij het eigen maken van deze onderwerpen of bij het vaststellen van beleid, neem dan vrijblijvend contact op met bureau daden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *