APK training voor sociale wijkteams

APK training voor Sociale WijkteamsOm het beste uit uw wijkteam te halen, is het goed om af en toe de tijd te nemen en het werk vanuit een helicopterview te bekijken. Wij kunnen u hierin ondersteunen, met onze APK training voor Sociale Wijkteams.

APK training sociale wijkteams

In onze APK training voor sociale wijkteams, werken wij met een duidelijke doelstelling. Met het team worden de bestaande doelstellingen besproken en eventueel aangepast. Zodat het volledige team zich achter de vastgestelde doelstelling schaart.

Ontwikkel je Sociaal Wijkteam

Vervolgens nodigen wij het team uit om kritisch naar de bestaande werkzaamheden te kijken. Welke werkzaamheden sluiten nog aan op de doelstellingen en welke activiteiten moet je (verder) ontwikkelen, schrappen of aanpassen.

Aan de hand hiervan worden deeldoelen vastgesteld. Het team zal hier een aantal doelen uit kiezen, waar zij de komende periode aan zullen werken. Met als doel de dienstverlening stap voor stap te verbeteren.

 

Planning

Wij geloven in kwaliteit boven kwantiteit. Tijdens onze APK training sturen wij er dan ook op dat er een reële planning wordt gemaakt. Met elkaar wordt vastgesteld waar het team de komende tijd aan gaat werken, hoe ze dat doen en wat daarvoor nodig is.

Afhankelijk van de inrichting van uw wijkteam zullen we het team uitnodigen om onder meer na te denken over de samenwerking met het netwerk, preventie, en werken met generalisten.

Verdieping

Als u als wijkteam verdieping wilt aanbrengen, vaardigheden ontwikkelen of wil werken aan teambuilding, dan kan dit uiteraard. Tijdens de intake adviseren wij u over de verschillende mogelijkheden.

Herhaal

Met onze werkwijze helpen wij de wijkteams om stap voor stap hun dienstverlening te verbeteren. Wij adviseren u om twee keer per jaar de APK training voor sociale wijkteams in te plannen. Door dit te doen blijf je je als team ontwikkelen, zonder je doelstellingen uit het oog te verliezen.  Heeft u interesse in een APK voor uw wijkteam of wilt u een keer een kennismakingsgesprek met ons inplannen, dan kunt u contact met ons opnemen.