Home

Bureau Daden richt zich op de verbetering van sociale wijkteams. Dit doen wij door professionele ondersteuning en trainingen op maat aan te bieden. Wij geloven in de kracht van de wijkteams en hebben onze dienstverlening hier dan ook volledig op ingericht. Hierdoor zijn wij op de hoogte van alle recente ontwikkelingen, waardoor wij kansen en ruimte voor verbetering zien. Het is onze missie om bij te dragen aan succesvolle wijkteams, door de Sociale wijkteams te helpen het beste uit zichzelf te halen.

Ondersteuning van Sociale Wijkteams

Wij zien in wijkteams de kans om de hulpverlening naar een hoger niveau te tillen. Om hier een succesvolle bijdrage aan te kunnen leveren verzorgen wij onder meer ondersteuning, trainingen, coaching en advies. Verder voeren wij projecten voor u uit en organiseren we bijeenkomsten speciaal gericht op wijkteams.

Onze ondersteuning richt zich onder meer op het samenwerken met vrijwilligers, preventief werken, het vormen van een sterk team en het werken als een generalist. Omdat elk wijkteam anders is, vinden we maatwerk erg belangrijk. Tijdens een uitgebreid intakegesprek zullen wij daarom samen met u een passend aanbod creëren.

Verbeteren Sociale Wijkteams

Wij geloven in kwaliteit boven kwantiteit, daarnaast geloven wij in de kracht en kennis van de professionals. Van wijkteams wordt vaak veel gevraagd en er is vaak op veel gebieden ruimte voor verbetering. Om ook echt beter te worden, moet je als team een duidelijke doelstelling hebben, waar je met elkaar aan wilt werken. Deze kan je vervolgens het beste opsplitsen in deeldoelen, zodat je je dienstverlening binnen een reëel tijdspad, stap voor stap kan verbeteren.

Wij adviseren sociale wijkteams om regelmatig met elkaar onder begeleiding naar de visie/ de doelstellingen van het wijkteam te kijken en de hulpverlening hierop af te stellen.

Bureau Daden begeleid deze sessies en zorgt ervoor dat de wijkteams een plan maken om verbetering aan te brengen. Wij zorgen ervoor dat deze doelstellingen SMART worden opgesteld en haalbaar zijn. Verder denken wij mee met de wijkteams en zullen wij waar het kan onze kennis en ervaring met u delen.

Met deze werkwijze helpen wij de teams om stap voor stap hun dienstverlening te verbeteren. Wij adviseren teams om twee keer per jaar een zogeheten APK training voor  sociale wijkteams in te plannen. Door dit te doen blijf je je als team ontwikkelen, zonder je doelstellingen uit het oog te verliezen.   

Ondersteuning van Sociale Wijkteams

Uiteraard hebben we naast de APK nog veel andere mogelijkheden om uw wijkteam te  ondersteunen. Tijdens onze contacten met wijkteams en uit literatuuronderzoek hebben wij onder meer vast kunnen stellen dat veel wijkteams moeite hebben met de verbinding maken met vrijwilligers en met het inzetten op preventie.

Sociale Wijkteams en vrijwilligers

Een goede samenwerking met de vrijwilligers in de wijk kan wijkteams veel opleveren. Je kan hiermee bijvoorbeeld het informele netwerk van je cliënten vergroten, waardoor je minder vaak professionele hulp hoeft in te schakelen. Ook krijg je een beter beeld van de onderwerpen die binnen de wijk spelen.

Om wijkteams te ondersteunen bij deze samenwerking hebben wij een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan helpt wijkteams een sterke samenwerking aan te gaan met de vrijwilligers in de wijk. Momenteel zijn wij in Amsterdam West bezig met het opzetten van vrijwilligersnetwerken, de resultaten daar zijn tot nu toe veelbelovend.

Sociale wijkteams en preventie

Een belangrijk onderdeel van preventie is vroeg signalering. Waar kan je daarbij beter beginnen dan de cliënten die je dagelijks spreekt.

Vroeg signalering werkt echter alleen maar als de betreffende hulpverlener de noodzaak hiervan inziet. Wil je als wijkteam dus aandacht besteden aan laaggeletterdheid, dan zou je eerst bewustzijn moeten creëren bij de uitvoerders.

Daarnaast is het belangrijk dat de hulpverleners niet alleen kijken naar de acute problemen, maar ook naar problematiek die mogelijk in de toekomst zal ontstaan. Om wijkteams hierin te ondersteunen hebben wij een recept voor vroegsignalering ontwikkeld, die zich richt op preventie en vroeg signalering in wijkteams.

Ondersteuning op maat

Zoals gezegd bieden wij zoveel mogelijk ondersteuning op maat aan, als u vragen heeft waar u niet uitkomt of gewoon een keer een vrijblijvend gesprek met ons wilt om te onderzoeken wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder!

ondersteuning-voor-sociale-wijkteams