Home

Iedereen die met persoonsgegevens werkt heeft vanaf 25 mei 2018 te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe regelgeving vereist dat iedereen die met persoonsgegevens werkt, hierover transparant is.

Dit kan ook voor de ouderraad van uw school gelden. Op het moment dat de ouderraad de ouderbijdrage int voor de school, of op een andere manier met persoonsgegevens werkt, dan is de AVG van toepassing. Voldoe je niet aan de regelgeving, dan loop je het risico beboet te worden.

AVG en de ouderraad

Ouderraden moeten ouders actief informeren over de wijze waarop ze met de persoonsgegevens omgaan. Ouders hebben het recht om te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurd en waarom gegevens geregistreerd worden.

Om aan de eisen van de AVG te voldoen moet in ieder geval een register aanwezig zijn. Hierin wordt onder meer vermeld:

  • Welke persoonsgegevens worden verzamelt
  • Het doel waarom gegevens worden verzamelt
  • De bewaringstermijn van de gegevens
  • De rechten van vergetelheid
  • Welke personen toegang hebben tot de gegevens
  • Op welke manier de gegevens worden beschermd

Behalve een register moet de werkwijze over de registratie inzichtelijk zijn.

In de praktijk zal het werk dat een ouderraad hieraan heeft best meevallen. Toch kunnen wij ons goed  voorstellen dat het niet voor alle ouderraden duidelijk is wat ze precies moeten doen. Daarom bieden wij laagdrempelige ondersteuning op maat aan. Met ons pakket is de ouderraad in een klap AVG proef en sta je niet voor onaangename verrassingen.

Nieuwsgierig? Kijk hier wat wij u kunnen bieden.

Meer weten over de AVG, of zelf doen? Kijk op de website van de autoriteitpersoonsgegevens voor meer informatie.

avg-ondersteuning-ouderraad